Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Управление на прехода от линейна към кръгова икономика на местно ниво


16,00 лв.

Автор

Румен Венциславов Пехливанов


Настоящата книга „Управление на прехода от линейна към кръгова ико-номика на местно ниво“ е изготвена на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на тема „Управление на прехода от линейна към кръгова икономика (териториален контекст)“, в научна област „Социални, стопански и правни науки“, Професионално на-правление 3.7. Администрация и управление.
Книгата има за цел да предложи интегриран модел за ускоряване на пре-хода от линеен икономически модел към кръгова икономика на местно ниво, чрез прилагане на инструментариума за интегрирано управление на местните общности.

Автор Румен Венциславов Пехливанов
Редактор и коректор Стела Зидарова
Рецензент проф. д.ик.н. Анна Недялкова
доц. д-р Иванка Банкова
Художник Николай Иванов
Предпечат Мариана Христова
издание първо българско
формат 16/70/100
печатни коли 11.25 (180 стр.)
Корица мека
ISBN 978-954-715-742-2

Подобни продукти