Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Екатерина Матеева

МАТЕЕВА, ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА,

професор, доктор на юридическите науки, Катедра по гражданскоправни науки,

 

Родена е на 06.08.1959 г. в Пловдив. Завършва специалност Право в Юридическия факултет на СУ през 1984 г. В периода 1985-1988 г. е редовен докторант по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ. През 1991 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Правна същност на неустойката” за придобиване на научната степен доктор (кандидат на юридическите науки). От 1992 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ, Катедра по гражданскоправни науки. От 1993 г. е старши асистент, а от 1997 г. - главен асистент. През 2003 г. придобива научното звание доцент по гражданско и семейно право, а от 2009 г. е професор. През 2012 г. получава научната степен доктор на юридическите науки с тема на дисертационния труд „Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България”. Била е ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на СУ в периода 2011-2016. Има специализации по Право на ЕС в Департамента по право към университет в Улвърхемптън, Великобритания (1996); по германско гражданско и търговско право (1996-1997); по Търговско право и защита на потребителите (1997-1998) в университета в Хамбург, Германия и Европейски център по Международно публично право в Атина, Гърция (1997); по Право на ЕС в рамките на PHARE проект BG 9316-02-01 в Департамента по право към университета в Лимерик, Ирландия (1997); по Правен режим на медийната реклама в ЕС към Правния отдел на общественото радио и телевизия на провинция Северен Рейн-Вестфалия, Дюселдорф, Германия (1998); в областта на антитръстовото право и защитата на потребителите в Института по европейско и международно публично право „Т. M. C. Аsser“ в Хага, Нидерландия, (2001). Учaствала е в DOLCETA проект на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите в ЕС в Льовен, Белгия и Лил, Франция (2007-2008). В периода 2014-2015 г. е участвала и в съвместен изследователски проект на тема „Expropriation Law in Europe” заедно с учени от 15 държави членки на ЕС, координиран от Onderzoekcentrum voor Staat еn Recht, Radboud Universiteit, The Netherlands.

Била е член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на XL и XLIV НС. Била е член на Правния съвет при Президента на Репубика България (2011-2015).

Член е на редакционната колегия на сп. „Ius romanum“.

В ЮФ на СУ изнася лекции в специалност „Право“ по дисциплините Гражданско право: Обща част (от 2007) и Нотариално право (от 1997).

В периода 2003-2006 е изнасяла лекционен курс по „Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts” (на нем. ез.) в рамките на ZEDES Germanicum (съвместна магистърска програма на СУ, Стопански факултет с университета в Дрезден).


Разгледай 30,00 лв.

СЕМЕЙНО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Запитване